La Unitat de Citometria de l'IGTP proporciona els següents serveis:

Separació cel.lular

Els citòmetres de flux separadors (FACSAria II i FACSVantage SE) permeten separar cèl.lules en funció de paràmetres previament definits per l'operador. Per a purificar diferents poblacions cel.lulars, la citometria de flux està especialment dissenyada per aplicacions que requereixin una alta puresa de recolecció. La utilizació de múltiples fluorocroms simultàniament permet classificar i separar subpoblacions cel.lulares en funció de l'expresió de diferents propietats cel.lulars.

El sistema autoMACS (Miltenyi Biotec) permet la separació automatitzada de cèl·lules mitjançant boles paramagnètiques adherides a la superfície cel.lular amb anticossos monoclonals. La seva capacitat permet separar fins a 4 x 109 cèl·lules en 5 minuts i realitzar diferents processos de separació secuencialment, amb un enriquiment de la subpoblació inicial de fins a 10.000 vegades.

La preparació de l'experiment de separació cel.lular exigeix una sèrie de passos previs a la seva realizació que s'han de concretar amb antelació amb el responsable de la Unitat de Citometria.

Adquisició i anàlisi amb citòmetre de flux analitzador

FACSCanto II, FACSCalibur i FACScan són els citòmetres analitzadors que l'usuari pot disposar per a realitzar diferents estudis. Aquests equips poden ser utilitzats directament per l'usuari, ja sigui acreditant experiència en el maneig d'aquests equips o mitjançant un curs previ per part del personal de la Unitat de Citometria. Adicionalment, pot utilitzar-se el separador cel.lular FACSAria II com a citòmetre analitzador, sobre tot en casos de necesitat d'ús de més detectors de fluorescència.

Anàlisi off-line amb software FACSDiva i FlowJo, amb compensació "off-line" i escales "Logicle" o biexponencials; CellQuestPro, Paint-a-Gate i ModFit

Formació

Diseny de cursos personalitzats. Anualment es realitzan a l'IGTP diversos cursos sobre fonaments i aplicacions en citometria de flux.

Consultoria

La Unitat de Citometria posa a disposició dels usuaris un servei de consultoria en temes relacionats amb la citometria de flux.

 


Separació Cel.lular


Adquisició i anàlisiFormacióTarifes vigents