Separació Cel.lular

Separador Cel.lular FACSAria II (BD Biociencias)

Tres làsers (405, 488 i 633 nm), quintze detectors (tretze fluorescèncias i dos paràmetres de dispersió de lum). ACDU (Automated Cell Deposition Unit) per a sorting en diferents tipus de plaques de pous i slides. Opcions instalades: sistema d'evacuació de aerosols (AMO) i control de temperatura per bany refrigerat. Software FACSDiva. Sorting >20.000 cèl.lules/seg.

Separador Cel.lular FACSVantage SE (BD Biociencias)

Láser Coherent Enterprise dual 488/357(UV) nm. Sorting 10.000 cèl.lules/seg. Opció MacroSort per cèl.lules de gran tamany. ACDU (Automated Cell Deposition Unit) per sorting en plaques de 96 pouets i slides. FACStation Apple Macintosh G3 amb programa de control de separació CellQuest.

Separador Cel.lular autoMACS (Miltenyi Biotec)

El sistema autoMACS permet la separació automatitzada de cèl·lules mitjançant boles paramagnètiques adherides a la superfície cel.lular amb anticossos monoclonals. La seva capacitat permet separar fins a 4 x 109 cèl·lules en 5 minuts i realitzar diferents processos de separació secuencialment, amb un enriquiment de la subpoblació inicial de fins a 10.000 vegades.

Citòmetres de flux analitzadors

Citòmetre de Flux LSRFortessa SORP (BD Biociencias)

Equipat amb làser blau d'estat sòlid (488nm), làser vermell He-Ne (640 nm), làser violeta (405 nm) i làser verd (532 nm), permet treballar amb 18 fluorescències i 2 paràmetres de dispersió (FSC i SSC), analitzant per a cadascun l' àrea, alçada i amplada del pols. Sistema HTS per l'adquisició de mostres amb plaques de 96 pous.

Citòmetre de Flux FACSCanto II (BD Biociencias)

Equipat amb làser blau d'estat sòlid (488nm), làser vermell He-Ne (633 nm) i làser violeta (405 nm), permet treballar amb vuit fluorescències i dos paràmetres de dispersió (FSC i SSC), analitzant per a cadascun l' àrea, alçada i amplada del pols. Sistema de processament de senyals digital amb software FACSDiva. Aquest programa permet la compensació "off-line" i la configuració d'escales biexponencials. Equipat amb carregador de mostres automatitzat (Loader).

Citòmetre de Flux FACSVerse (BD Biociencias)

Equipat amb làser blau d'estat sòlid (488nm), làser vermell He-Ne (633 nm) i làser violeta (405 nm), permet treballar amb vuit fluorescències i dos paràmetres de dispersió (FSC i SSC), analitzant per a cadascun l' àrea, alçada i amplada del pols. Sistema de processament de senyals digital amb software FACSSuite. Equipat amb carregador de mostres automatitzat per a tubs i plaques de 96 pous. Equipat amb sistema de contatge absolut.

Programes per anàlisi off-line

CellQuestPro, FlowJo i FACSDiva instal.lat a un ordinador iMac 27" Intel i7 16 GB RAM amb sistemes MAC OSX i Windows (XP i 7).


 


FACSAria II

FACSVantage
FACSVantage SE

LSRFortessa SORP

FACSCanto
FACSCanto II


FACSVerse